جراحی پروتز (بزرگ کردن سینه) چقدر طول می کشد؟ لب مدل زندگی | کویتوس


هیچ پاسخ قطعی برای این سوال وجود ندارد زیرا به متغیرهای زیادی بستگی دارد. آره، نسل جدید پروتزها قوی تر هستند و تا زمانی که مشکل ایجاد نکنند نیازی به تعویض ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید