You are currently viewing اسکن کننده زیستی اسکنر زیستی در تهران

اسکن کننده زیستی اسکنر زیستی در تهران


اسکن زیستی

اسکنر بیولوژیکی

اسکنر بیولوژیکی

زیست اسکنر دستگاهی است که بر اساس اکو کوانتومی کار می کند و وجود فلزات و سنگ معدن را در بدن تشخیص می دهد. برای اندازه گیری انواع ویتامین ها و کوآنزیم ها استفاده می شود. بر کبد و طحال تأثیر می گذارد. کلیه محتوای چربی قند خون سیستم عصبی این وضعیت اندام های داخلی مانند دستگاه گوارش و میزان اسید بدن را اندازه گیری می کند.

یک متخصص تغذیه تمام مواد مغذی بدن را بررسی می کند و برای خریدار ارزش اقتصادی دارد. این به این دلیل است که آنها می توانند وضعیت سلامت خود را با پرداخت هزینه اطلاع دهند.

دیدگاهتان را بنویسید