hp صحبت کن! | خبر فارس


به گزارش گروه دیگر خبرگزاری فارس، روزنامه کیهان در ستون بحث سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ خود نوشت:

وی گفت: در خبرها تورم در ترکیه به ۸۱ درصد رسیده است!

گفتم: نظر اصلاح طلبان در این باره چیست؟!

گفت: فکر می کنند چه کار می کنی؟! تورم ۸۱ درصدی ترکیه چه ربطی به اصلاح طلبان دارد؟!

گفتم: نسخه دولتی ترکیه دقیقا همان نسخه ای است که مدعیان اصلاحات و غربی ها برای گشایش اقتصادی به ایران پیشنهاد می کنند! ترکیه با آمریکا رابطه دارد. FATF را پذیرفته، عضو ناتو است و با رژیم صهیونیستی روابط دیپلماتیک دارد! یعنی همه غربی ها و مدعیان اصلاحات به سینه شان سنگ می زنند! اما با نرخ تورم ۸۱ درصدی مواجه است!

وی گفت: اگر مدعیان اصلاحات علم اقتصاد داشتند این همه مشکل معیشت مردم را ایجاد نمی کردند!

گفتم: در یکی از روزهای زمستان یارو اسبی را دید که از دهانش بخار گرفته بود. از رهگذری پرسید؛ «اسب بخار» را که در فیزیک هشتم خواندیم، همین است؟!

انتهای پیام/
این مقاله را در صفحه اول پیشنهاد دهید