۹۷ درصد زندانیان یزد مرد هستند
رئیس کل دادگستری استان بازخوانی تفکر علمی شهید بهشتی و تفکر جهادی و انقلابی برای مدیران استان را یکی از برنامه های قضایی دانست و گفت: این برنامه با همکاری برخی نهادها از جمله این اداره کل برگزار می شود. فرهنگ و ارشاد اسلامی عمومی.