۷ گزینه برای نخست وزیری بریتانیا
در رای گیری امروز، ریشی سوناک وزیر دارایی سابق ۱۰۱ رای، پنی موردانت وزیر دفاع سابق ۸۳ رای، تام توگندات رئیس کمیته امور خارجه پارلمان ۳۲ رای، لیز تراس وزیر امور خارجه ۶۴ رای، دادستان سابق سوئلا براورمن ۲۷ رای، معاون سابق نخست وزیر. وزیر کامی بادناک و وزیر امور زنان ۴۹ رای.