۵۰۰۰ تن کنجد از مزارع استان بوشهر برداشت می شود – خبرگزاری مهر ایران و جهان نیوزرضا حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون نزدیک به چهار هزار هکتار کنجد بر اساس سطوح برنامه گزارش شده به شهرستان ها کشت شده است.

مدیر امور کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بهترین زمان کاشت کنجد را اواخر خرداد تا دهه سوم تیرماه عنوان کرد و افزود: شهرستان های دشتستان، دشتی، تنگستان و دیر از مراکز اصلی کشت کنجد هستند. تولید در استان

وی گفت: مدت کوتاه تولید، مصرف کم آب، وجود کارخانه های روغن کشی برای بدست آوردن و محصولات جانبی در استان، وجود بذر مناسب با اقلیم استان، وجود دانش تولید در بین کشاورزان و درآمد اقتصادی مطلوب کشاورزان بوشهری را بر آن داشته تا کنجد را به عنوان صیفی و محصول کم آب را به عنوان دومین محصول پس از غلات کشت کنند. محصول.

مدیر امور کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر ادامه داد: اجرای طرح PVS مقایسه ارقام معمولی با ارقام مقاوم به خشکی و طرح‌های تغذیه‌ای و کشت مستقیم (PNT) از طرح‌های الگوی اصلی در سطح ۲۲ هکتار با حمایت سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر است. ستاد و مرکز پژوهش و آموزش سازمان و شهرستان های دشتستان و دشتی در مراکز تولیدی اجرا شده است.

وی یادآور شد: زمان برداشت کنجد از ابتدای مهر تا اواسط آبان ماه ادامه دارد و پیش بینی می شود حدود پنج هزار تن از این محصول در مزارع استان بوشهر برداشت شود.