۴ نکته درباره اعتراضات اخیر: از توصیه حضرت علی (علیه السلام) تا هشدار سعدی/ سهم مردم را بدهید همه چیز حل می شود.
مسئولانی که به معترضان می گویند خط خود را از اغتشاشگران جدا کنید، همین کار را می کنند و خط معترضان را می شناسند تا همه را آشوب طلب نخوانند و بحران را عمیق تر و گسترده تر کنند. اعتراضات در خیابان‌ها و این امر می‌تواند با به رسمیت شناختن «سهم همه ایرانیان در اداره ایران» به‌ویژه با داشتن کرسی در مجلس و تریبون‌های عمومی انجام شود.