۳۵ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در اردبیل تایید شدند


مدیرکل راه سازی استان اردبیل اواخر خردادماه از تایید نهایی بیش از ۳۵ هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در استان و تحویل زمین این طرح در شهر اردبیل خبر داد.

خانه بیشتر

محبوب حیدری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تاکنون ۹۳ هزار و ۱۶۳ نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۳۶ هزار و ۱۷۴ نفر واجد شرایط شناخته شده و ۳۵ هزار و ۶۴۷ نفر تایید نهایی شده اند.

وی افزود: از این تعداد ۱۱ هزار و ۸۴۹ نفر با ارائه مدارک تشکیل پرونده داده اند و مبلغ آن به ۵ هزار و ۶۸۶ نفر واریز شده و تاکنون ۶ هزار و ۳۹۱ مسکن برای تامین اعتبار تعریف و وارد سامانه شده است. زمین رایگان برای متقاضیان

مدیرکل راه سازی استان اردبیل با اشاره به لزوم پرداخت اولین قسط ۴۰ میلیون تومانی متقاضیان برای شروع عملیات اجرایی ادامه داد: تامین این مبلغ اولیه مشکلاتی را برای متقاضیان در چندین شهرستان ایجاد کرده است که این موضوع به وزارتخانه منعکس شده است. امیدواریم با اتخاذ تدابیری متقاضیان بتوانند ۴۰ میلیون تومان پرداخت کنند.

حیدری با اشاره به ساخت این واحدها در شهرهای دیگر به جز اردبیل با محوریت بنیاد مسکن، تصریح کرد: تحویل زمین در اردبیل از اواخر خردادماه آغاز می شود تا شاهد آغاز ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن آن کشور باشیم. به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

وی بیان کرد: با تاکید استاندار اردبیل بهترین زمین در شهرستان ها به ویژه در مرکز استان در اختیار متقاضیان نهضت ملی مسکن قرار می گیرد و با توجه به این موضوع برای ساخت واحدها تلاش خواهیم کرد. برای آخرین متقاضیان در ماه جولای.

35 هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در اردبیل تایید شدند

۳۵ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در اردبیل تایید شدند