۲ میلیون واحد مسکونی در حال نوسازی است


معاون توسعه روستایی بنیاد مسکن گفت: به دنبال بهسازی و مناسب سازی واحدهای روستایی هستیم تا از طریق مناسب سازی ۲ میلیون مسکن در برنامه هفتم توسعه بتوانیم توجهات را به رویکردهای بیشتری در کشور جلب کنیم.

خانه بیشتر

محمدرضا شاملو در دیدار با مسئولان انجمن مسکن استان اردبیل گفت: سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی ناپایدار و ناپایدار در کشور تبدیل می شود که روستاییان را هدف گرفته و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهید.

وی تصریح کرد: رویکرد توسعه و عمران روستایی با هدف تامین سرپناه مناسب و ایمن برای روستاییان است و به دنبال بهسازی و مناسب سازی واحدهای روستایی هستیم تا با مناسب سازی ۲ میلیون مسکن در برنامه هفتم توسعه بتوانیم توجهات را بیشتر جلب کنیم. رویکردهای موجود در کشور

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن گفت: تلاش می کنیم تا پنج سال آینده خانه های ایمن و مقاوم را فراهم کنیم تا در برابر زلزله مقاوم سازی شود و برای این منظور دولت سیزدهم برای مقاوم سازی واحدهای روستایی به بالا تسهیلات پرداخت کرده است. به ۲۰۰ میلیون تومان می رسد و دولت در نظر دارد با کمک بانک ها تسهیلات را پرداخت کند.

شاملو افزود: سود ۱۳ درصدی این تسهیلات توسط دولت پرداخت می شود و متقاضیان نیز ۴ درصد سود تسهیلات پرداخت می کنند که به نوبه خود برای متقاضیان بسیار مهم و ضروری است.

وی تصریح کرد: اجرای طرح های بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی روستایی در دستور کار قرار دارد که امیدواریم ما را در رسیدن به اهداف و جلوگیری از مهاجرت غیرمجاز از روستاها سوق دهد.

معاون توسعه روستایی بنیاد مسکن گفت: با ایجاد اشتغال در روستاها از مهاجرت ها جلوگیری می شود و شاهد ماندگاری روستاییان در واحدهای مسکونی و حمایت و حمایت از روستاها به عنوان قطب تولید و سیاست گذاری دولت سیزدهم و انجمن مسکن خواهیم بود. با طرح های مختلف توسعه و بهسازی روستاها به عنوان یک برنامه تعریف شده است.

ساختمان مسکونی

۲ میلیون واحد مسکونی در حال نوسازی است