۱۵ درصد حقوق دولتی معادن کرمان احقاق می شود – خبرگزاری مهر ایران و جهان نیوزمحمدرضا پورابراهیمی با اشاره به تصویب ۲۱۶ مصوبه در حوزه های مختلف در استان کرمان و اعطای اعتبار مورد نیاز برای تحقق این مصوبات گفت: با اجرای این مصوبات به ویژه در حوزه معدن و آب بسیاری از مشکلات استان حل خواهد شد.

وی یکی از مشکلات استان را عدم بهره مندی استان از معادن وسیع استان دانست و گفت: درآمدی از معدن برای استان نداشت.

نماینده مردم کرمان گفت: در این بازدید مصوب شد ۱۵ درصد از حقوق معادن دولتی به کرمان اختصاص یابد که ممکن است موجب توسعه استان شود.

وی این میزان را در شرایط فعلی ۲۰۰ میلیارد تومان در سال بیش از بودجه عمرانی استان عنوان کرد.