۱۱۰ مصدوم در حوادث رانندگی در اردبیل


بهزاد نواختی مقدم گفت: در تیرماه امسال به ۱۶۰ مصدوم تصادفات مختلف امدادرسانی کردند و در این مدت ۱۱۰ نفر در تصادفات جاده ای، ۴۲ نفر در تصادف کوهستانی و ۸ نفر در سیل مصدوم شدند. و سیل .

معاونت

نماینده جمعیت هلال احمر استان اردبیل گفت: عوامل جمعیت هلال احمر استان در تیرماه امسال به ۱۶۰ حادثه دیده در چندین حادثه امدادرسانی کردند.

بهزاد نواختی مقدم در جمع خبرنگاران در اردبیل گفت: در تیرماه امسال عوامل هلال احمر استان به ۱۶۰ حادثه دیده در حوادث مختلف امدادرسانی کردند و در این مدت ۱۱۰ نفر در تصادفات جاده ای، ۴۲ نفر در تصادفات کوهستانی و ۸ نفر در حادثه سیل و آنها حادثه سیل داشت

وی با اشاره به ۴۱ حادثه در این ماه افزود: در این حوادث ۸۱ نفر مجروح شدند که ۲۰ نفر توسط عوامل این جمعیت به مراکز درمانی منتقل شدند.

معاون جمعیت هلال احمر استان اردبیل افزود: جمعیت هلال احمر استان اردبیل با ۲۰۲ نفر – روز توان عملیاتی در قالب ۶۰ تیم عملیاتی با استفاده از ۷۲ خودرو – خودروهای روز امداد و نجات برای نجات حادثه دیدگان شتافتند.

در ادامه عزت الله ضربی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل نیز با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد اعضای جمعیت هلال احمر را جوانان تشکیل می دهند، ادامه داد: جمعیت هلال احمر در بسیاری از حوزه ها و این جمعیت برنامه اجرا می کند. مجاز است به بحث کمک اکتفا نکند و آموزش این جمعیت برای عموم مردم است.

وی با بیان اینکه جمع بندی یادداشت ها باید به نتیجه برسد، تصریح کرد: در بحث آموزش علاوه بر آموزش کمک های اولیه، نیازهای بومی و محلی سنجیده و بر آن اساس آموزش ها توسعه یابد.

110 مصدوم در حوادث رانندگی در اردبیل

۱۱۰ مصدوم در حوادث رانندگی در اردبیل