۱۰۰ میلیون تومان کارمزد ماهانه / پنج میلیارد تومان; پول برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی (فیلم)


عصر ایران; زینب رحیمی _ اخیراً سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده است که از عهده هزینه های «پیروز» (یوزپلنگ آسیایی متولد شده در اسارت) برنمی آید. در گفت و گو با حسن اکبری، معاون محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست، جزئیات این خبر مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته معاون سازمان حفاظت محیط زیست، نگهداری پیروز ماهیانه ۱۰۰ میلیون تومان هزینه دارد. وی تاکید می کند که طبق توصیه و توصیه های کارشناسی، پیروز احتمالا در بهار سال آینده به پارک ملی توران منتقل می شود تا در حصار نگهداری شود.

سازمان محیط زیست و پرورش دهنده پیروز در چندین نوبت اعلام کرده اند که پیروز نباید در طبیعت رها شود و باید در اسارت نگهداری شود.

این یوزپلنگ آسیایی شش ماهه که اردیبهشت ماه امسال همراه با دو یوزپلنگ نر دیگر در توران به دنیا آمد، همچنان به شدت به انسان ها به ویژه علیرضا شهرداری تیمارگرش متکی است. سازمان محیط زیست می گوید: دلیل این وابستگی نیاز به برخورد و مراقبت ویژه است.

نماینده سازمان محیط زیست در گزارش تصویری پیش رو با اشاره به اینکه مجموع بودجه حفاظت از تنوع زیستی ایران تنها ۳۰ میلیارد تومان است و محدودیت مالی این سازمان برای حفاظت از گونه های در حال انقراض را برجسته می کند، می گوید: پنج میلیارد تومان برای حفاظت از تنوع زیستی ایران هزینه شده است. حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در طبیعت و در اسارت