گل محمدی: جذب ما به شکل عجیبی متوقف شده است/ صحبتی از من برای حضور در تیم ملی نشد/ هدایت تیم ملی افتخار بزرگی است.
ما از تعهدات مالی خود عقب هستیم. نمی خواهم در ابتدای فصل درباره مشکلات مالی صحبت کنم. ما مشکلات زیادی داریم اما امیدوارم این مشکلات خیلی زود حل شود. در اولین دیداری که با درویش داشتم به او قول دادم که امسال مثل سال گذشته نخواهد بود. سال گذشته ما خیلی اذیت شدیم و شاید درست نباشد، اما ۸-۹ اعتصاب البته به محض اینکه رسانه ای شد، وجود داشت.