کیزا; خاص ترین خرس دنیا! (+عکس)کیزای تنها خرس پاندا قهوه ای سفید است که در اسارت پرورش یافته است. این پاندا که دو ماه پیش توسط مادرش رها شده بود، در یک حفاظتگاه طبیعی در کوه Qinling چین پیدا شد. این زیرگونه بسیار نادر است و تاکنون تنها پنج مورد در این منطقه یافت شده است. کیزای در مرکز تحقیقات پرورش پاندا کینلینگ در استان شانشی مستقر است.