کمک ۲۴۰ میلیاردی خیرین اردبیلی به نیازمندان


مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت: خیرین استان اردبیل از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۴۰ میلیارد ریال به صورت نقدی و غیرنقدی به نیازمندان کمک کرده اند.

حسین دشتیچ

حسین دشتی مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل در بازدید از مراکز خیریه استان اردبیل اظهار داشت: خوشبختانه تلاش در سطح استان اردبیل برای کمک به حل مشکلات خانواده های بی بضاعت استان اردبیل مهم و ضروری است. به همین دلیل در حال حاضر ۱۷۰ مرکز خیریه در استان فعال است و به دنبال همکاری بیشتر و بیشتر در این زمینه هستیم.

وی تصریح کرد: وظیفه کمک به مردم از طریق مراکز خیریه بر عهده خیرین و خیرین گذاشته شده است و تلاش می کنیم از ظرفیت مساجد در این حوزه استفاده کنیم تا بتوانیم کمک های خیرین را با سهولت بیشتری به نیازمندان برسانیم. دریافت از خیرین

دشتی تصریح کرد: خیرین استان اردبیل از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۴۰ میلیارد ریال به صورت نقدی و غیرنقدی به نیازمندان کمک کرده اند و با توجه به اهمیت ویژه خدمت به نیازمندان، خواهان مواجهه با سختی و فقر هستیم. جامعه تا بتوانیم مراکز انجام امور خیر را راه اندازی کنیم.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل تصریح کرد: روند تامین نیازهای اولیه فقرا با مراکز خیریه کاهش می یابد که به این منظور هیئت امنای مراکز خیریه به نیازمندان همان محله اختصاص داده می شود تا مشکلات نیازمندان تا حد امکان قابل حل است و می توانیم به خوداتکایی و استقلال اقتصادی دست یابیم، باید موفق شویم.

دشتی افزود: خدمت به مستضعفان و حمایت از مستضعفان بسیار مهم است چرا که تلاش می کنیم چهره محرومیت را از جامعه بزداییم و در این زمینه ایجاد مراکز خیریه مهم و ضروری است.

حسین دشتی: کمک 240 میلیاردی خیرین اردبیلی به نیازمندان

کمک ۲۴۰ میلیاردی خیرین اردبیلی به نیازمندان