کلاس های دانشگاه مجازی شد


سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی گفت: کلاس های دانشگاه محقق اردبیلی به مدت ۲ هفته به صورت مجازی و سپس به صورت حضوری برگزار می شود.

دانشجو

اسماعیل چمنی با حضور در مراحل ثبت نام دانشجویان ورودی جدید دانشگاه محقق اردبیلی اظهار داشت: کلاس های دانشگاه محقق اردبیلی به مدت ۲ هفته به صورت مجازی برگزار می شود و پس از آن جلسه حضوری خواهد بود که تمامی امکانات در آن برگزار می شود. و تجهیزات برای برگزاری کلاس ها در این دانشگاه آماده است

وی بیان کرد: تمامی امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای برگزاری کلاس ها در این دانشگاه آماده شده و کلاس های مجازی متناسب با وضعیت افراد غیر بومی برگزار می شود.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی گفت: مدیریت خوب فضای اداری و استفاده بهینه از منابع از اولویت های اصلی استان است و تلاش می کنیم با موانع و رفع موانع، شاهد تحقق اهداف مورد نظر در استان اردبیل باشیم. مشکلاتی که در حال حاضر این مشکل یکی از اولویت های اساسی است.

چمنی تصریح کرد: خوابگاه ۱۴ واحدی برای کاربری دانشجویی در نظر گرفته شده و در اختیار دانشجویان قرار گرفته است و این موضوع در حال حاضر به عنوان یک اولویت مهم و اساسی در دستور کار قرار دارد.

وی بیان کرد: این دانشگاه دارای ۹ دانشکده، ۳ مرکز تحقیقات، ۳ پژوهشکده، ۱۹ هسته تحقیقاتی و مرکز نوآوری رشد واحدهای فناورانه و ۲۸۱ رشته در مقطع دکتری، ۱۳۳ رشته در سطح کارشناسی ارشد و ۷۹ رشته در مقطع کارشناسی و کارشناسی است. ۷ مدرک کاردانی.

دانشجویان دانشگاه

کلاس های دانشگاه مجازی شد