کدام کالاها از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؟
باید بدانید که بازپرداخت مالیات و عوارض پرداختی کالاها و خدمات معاف فقط برای خریدارانی که از مودیان عضو سامانه مودیان و از طریق کارت های بانکی خرید می کنند مجاز خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی برای کالاها و خدمات معاف خواهد بود. به همان حسابی که با آن خریده اند پرداخت شود. واریز شده و به خریداران اطلاع رسانی خواهد شد.