کدام دستگاه ها بیشترین مصرف برق را دارند؟
هفته اول تابستان «هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق» نامیده می شود. پس بیایید نگاهی به مصرف برق لوازم خانگی بیندازیم. شایان ذکر است که حدود ۱۷ هزار مگاوات برق داریم و باید تا پایان تابستان مصرف را کنترل کنیم.