کاهش ساعت پلاک خودرو در استان اردبیل به یک ساعت


فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: اولین دستگاه پلاک زنی در استان اردبیل با هدف صرفه جویی در وقت مردم و جلوگیری از تردد غیر ضروری راه اندازی شد.

هوشنگ حسین

سردار هوشنگ حسینی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از چندین سال اولین دستگاه پلاک زنی در استان اردبیل راه اندازی شد.

وی افزود: در گذشته برای تکثیر و تعویض پلاک خودروهای تولیدی جدید یا خودروهایی که خرید و فروش می شدند، باید پلاک خودروها پس از ۵ روز انتظار به اردبیل پرواز و پس از نصب در اردبیل نصب می شد. “

فرمانده انتظامی استان اردبیل بیان کرد: با راه اندازی دستگاه جدید پلاک زنی در مرکز تعویض پلاک اردبیل، زمان پلاک گذاری جدید به یک ساعت رسید.

حسینی گفت: این دستگاه با هدف صرفه جویی در وقت مردم و پرهیز از جابجایی های غیرضروری و جلوگیری از تردد خودروهای بدون پلاک در استان اردبیل نصب و به بهره برداری رسیده است.

هوشنگ حسینی: کاهش زمان ضرب پلاک در استان اردبیل به یک ساعت

کاهش ساعت پلاک خودرو در استان اردبیل به یک ساعت