کاملاً جدید: فقط برای شما


آیا با همان تمرینات خانگی قدیمی احساس غرق شدن کرده اید؟

این تمرینات بدون تجهیزات و بدون اتلاف وقت باعث عرق کردن و تقویت بدن شما می شود.

این تمرینات نه تنها برای ورزش در خانه عالی هستند، بلکه سرگرم کننده نیز هستند!

برای شروع و لذت بردن آماده اید؟

امروز نسخه آزمایشی 10 روزه رایگان خود را امتحان کنید

دوره آزمایشی رایگان خود را امروز شروع کنید

این چیزی است که این هفته در Koboko Premium اتفاق می افتد ✨

دوشنبه:

با این تمرین بازوهای خود را تقویت کنید و چربی بسوزانیدتمرینات خانگی موثر این هفته - تناسب اندام Kobuku

سهشنبه:

با این ورزش عالی چربی بسوزانیدتمرینات خانگی موثر این هفته - تناسب اندام Kobuku

چهار شنبه:

با یک تمرین حماسی عضلات شکم خود را تقویت کنیدتمرینات خانگی موثر این هفته - تناسب اندام Kobuku

پنج شنبه:

با این تمرین ریکاوری کل بدن خود را تقویت کنیدتمرینات خانگی موثر این هفته - تناسب اندام Kobuku

جمعه:

با این تمرین شگفت انگیز، حرکات کششی و چربی سوزی بیشتری انجام دهیدتمرینات خانگی موثر این هفته - تناسب اندام Kobukuرژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/