چه کسی هزینه قطعی اینترنت اخیر را پرداخت می کند؟ / مدعی العموم می تواند به عنوان مدعی العموم وارد شود
وقوع آتش سوزی در استخرهای فیبر مخابراتی نشان داد که پروتکل های پدافند غیرعامل و مصوبات شورای عالی فضای سایبری اصلا رعایت نشده است.