چند نفر در ایران بیکار هستند؟ سپتامبر ۱۴۰۱


به گزارش تجارت نیوز، در حالی که پیش از آن مرکز آمار ایران، در پایان بهار ۱۴۰۱، جمعیت مردم بیکار کشور دو میلیون و چهارصد هزار نفر را اعلام کرده بود، وزارت کار از ایجاد سیصد و چهل هزار شغل در پنج ماهه اول امسال مطلع بود.

به گزارش ایسنا، محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه در کارنامه اشتغالزایی دولت سیزدهم در سال گذشته اظهار کرد: از شهریور ماه سال گذشته تا پایان مرداد ماه امسال. سالانه در مجموع نهصد و هفتاد و پنج هزار و ششصد و سی و سه شغل در کشور ایجاد شده است.

بر اساس اعلام این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه، از مجموع اشتغال ایجاد شده در سال گذشته، ۶۳۴ هزار شغل بین شهریور تا اسفند ۱۳۹۰ و ۳۴۰ هزار شغل دیگر در پنج ماهه نخست سال جاری ایجاد شده است. امسال ساخته شده است

کریمی بیرانوند همزمان با راه اندازی سامانه ملی پایش اشتغال کشور با هدف پیگیری عملکرد دستگاه های اجرایی مختلف در زمینه اشتغال زایی، به صورت مستمر ثبت و به روز شود.

انتشار این گزارش در حالی است که مرکز آمار ایران تعداد بیکاران کشور را ۲.۴ میلیون نفر اعلام کرده است.

در گزارشی که این مرکز در پایان فصل بهار از آخرین وضعیت بازار کشور منتشر کرد، آمده است: از جمعیت ۶۳ میلیون و ۵۱۹ هزار نفری فعال کشور، ۲۵ میلیون و ۹۷۷ هزار نفر شرکت کردند. اقتصاد فعال که نه درصد آن (دو میلیون و چهارصد هزار نفر) بیکار هستند.

از سوی دیگر آمارهای منتشر شده از سوی سازمان تامین اجتماعی در اردیبهشت ماه امسال نشان می دهد که ۱۶۸ هزار و ۷۶۴ کارگر مشمول قانون کار در لیست انتظار مشمولان بیمه بیکاری قرار دارند.

این وضعیت در حالی است که سال گذشته حجت الله عبدالمالکی، وزیر وقت تعاون و رفاه کار، اظهارات ضد و نقیضی درباره وضعیت بیکاری داشت.

وی در عین حال مدعی شد که چهارده میلیون ایرانی شغل مناسبی ندارند و نه میلیون نفر دیگر تحت پوشش بیمه اجتماعی نیستند.

اما سه ماه از استعفای عبدالملکی و کناره گیری وی از کابینه سیزدهم می گذرد و اداره این وزارتخانه ناظر بر بخشی از بازار کار کشور به محمدهادی زاهدی وفا سپرده می شود که در گذشته از این وزارتخانه بود. چند ماه.

این جابجایی و تحول در کابینه سیزدهم از آن جهت حائز اهمیت است که اشتغال زایی یکی دیگر از وعده های انتخاباتی دولت سیزدهم به مردم بود، وعده ای که باید به موازات تک رقمی شدن تورم و بهبود معیشت مردم از طریق ایجاد اشتغال در قالب اجرایی شدن پروژه مسکن روستایی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها باید محقق شود.