چرا یارانه ماهانه مهر برای همه یکسان پرداخت نشد؟ / بازماندگان باید کمک هزینه را بخوانند


اگرچه کالابرگ قرار بود از ماه اکتبر توزیع شود، کمک مالی نیز در این ماه به صورت نقدی پرداخت شد. برخی از دریافت کنندگان کمک هزینه کمتر از دهمین ماه خود در این ماه و برخی دیگر بیشتر دریافت کردند. اما چرا مبلغ کمک نقدی در مهرماه تغییر کرد؟

مقاله: چرا یارانه ماهانه مهر برای همه یکسان پرداخت نشد؟ / بازماندگان باید بخوانند که کمک هزینه اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.