چرا مشارکت مردم در نهضت مسکن روستایی کاهش یافته است؟ – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، برای رفاه جنبش ملی مسکن پیشنهاد می شود درآمد مردم به ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یابد. این البته مستلزم پذیرش انبوه سازان و تهاتر املاک است.

تجلیل بازار به نقل از یکی از اعضای هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: پرداخت بخشی از هزینه های نهضت ملی مسکن در قالب تهاتر املاک دولتی با انبوه سازان باعث افزایش سهم متقاضیان و موفقیت پروژه می شود.

فرشید پورحاجت در این گفتگو اظهار داشت: کمبود نقدینگی متقاضیان سازمان مسکن به روش های مختلف نیاز به جبران دارد و انبوه سازان در این زمینه پیشنهادات مختلفی ارائه کرده اند.

پورحاجت افزود: نقدینگی مردم نیاز به تقویت دارد و به تعویق انداختن این رویکرد برای موفقیت نهضت ملی مسکن زیان بار خواهد بود.

راه حل رونق نهضت مسکن روستایی

وی ادامه می دهد: انجمن خانه سازان در آخرین پیشنهاد، مقوله تهاتر اموال عمومی را بین سازندگان نامگذاری کرده است تا سهم متقاضیان کاهش یافته و بخشی از هزینه توسط سازندگان پرداخت شود.

این عضو هیأت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: در صورت پذیرش این پیشنهاد، علاوه بر بهره وری اموال دولتی، شاهد رونق تولید مسکن توسط انبوه سازان در کشورهای جدید خواهیم بود که موجب تعادل خواهد شد. قیمت مسکن در بازار

فرشید پورحاجت بیان کرد: در حال حاضر هر متقاضی باید حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون آورده باشد که در صورت پذیرش پیشنهاد انبوه سازان و تخلیه ملک می توان این رقم را به حدود ۱۰۰ میلیون تومان کاهش داد.

پورحاجت افزود: امیدواریم با تصویب این پیشنهاد بخشی از گلوگاه های اجرای قانون جهش تولید مسکن در قالب نهضت ملی مسکن برطرف شود.