چرا آیت الله صانعی مرجع دیگری بود؟اما به دلیل فتواهای «مختلف» مانند: افزایش سربازی اجباری برای دختران تا سن ۱۳ سالگی، تساوی مهریه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان، محدودیت شدید ازدواج مجدد و متعه برای مردان و افزایش استفاده از … عقل در استنباطات فقهی بیشتر شناخته شد و واکنش‌های انتقادی و تندخویی و نامهربانی را کشت، اما در نگاه نواندیشان و روشنفکران و در نظر مردم، فقیهی بصیر، اصلاح‌طلب، مردم‌مدار به نظر می‌رسید. تفکر مدرن و البته “شجاع”.