پیش بینی هوای اردبیل در عید غدیر خم


پیش بینی هوای استان اردبیل در عید غدیر خم

پیش بینی هوای اردبیل در عید غدیر خم

هوای عید غدیر چگونه است؟


بر اساس نقشه های هواشناسی، جو استان تا روز چهارشنبه هفته جاری پایدار و صاف تا نیمه ابری خواهد بود. بنابراین بر اساس اطلاعات قبلی افزایش دما و گرم شدن هوا پدیده غالب استان خواهد بود.

گرچه گرما بیشتر در مناطق شمالی استان و شهرستان کوثر احساس خواهد شد، اما در سایر مناطق گرما می تواند باعث ایجاد خطر و گرمازدگی شود.

لذا توجه به اخطار زرد شماره ۲۲ مرکز پیش بینی استان اردبیل توصیه می شود.

برای این مدت از بعدازظهر تا عصر وزش باد شدید تا نسبتاً شدید پیش بینی می شود.

روز پنجشنبه (۹ تیر) عبور امواج ضعیف بر فراز استان و نفوذ جبهه های پرفشار از شدت گرما و کاهش دما می کاهد.

در آخرین روز تیرماه شاهد افزایش ابر، وزش باد خنک و بارش خفیف باران (در برخی نقاط استان) خواهیم بود.

منبع: اداره کل هواشناسی استان اردبیل


هواشناسی