پلیس تهران: هیچ سرقتی از موزه ها نداشته ایم
رئیس پلیس پیشگیری تهران: تاکنون گزارشی مبنی بر سرقت اموال و آثار از موزه های تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نداشته ایم. این در حالی است که موزه ها در همان روز به دلیل کمبود اموال یا سرقت آثار به اداره کل موزه ها گزارش می دهند. بررسی هم اظهارات پلیس و هم اعترافات منتسب به سارق موزه ضروری است.