پروتز چه مشکلاتی دارد؟ لب مدل زندگی | کویتوس


قوانینی که باید در رابطه با جراحی بزرگ کردن سینه رعایت شود و بنابراین وزن هر پروتز ، هرچه اندازه پروتز بزرگتر باشد ، احتمال اینکه نتایج دراز مدت خود را حفظ کند کمتر است. در حقیقت ، با گذشت زمان ، جاذبه بر سینه های سنگین (از جمله پروتز) می افتد. این فرایند به ویژه در پروتزهای زیر جلدی شایع است. اگر اندازه پروتز بزرگتر از اندازه باشد ، پروتزهای زیر جلدی نیز می توانند ایجاد شوند. هرچه پروتز بزرگتر باشد ، بهتر است. پروتزها بیشتر در معرض پوست قرار می گیرند زیرا ناگزیر یک سطح بافت نرم برای پوشش پروتز ایجاد می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید