You are currently viewing پا.  2023 کلاس زوم والت جنوبی 30 هزار دلار برای یادبود دریایی جانباز اشمیتز جان باخته جمع آوری می کند

پا. 2023 کلاس زوم والت جنوبی 30 هزار دلار برای یادبود دریایی جانباز اشمیتز جان باخته جمع آوری می کنددبیرستان ST Lewis-Ft Zumwalt South تورنمنت فوتبال مدارس شهرستان چارلز میزبان فرانسیس هاول نورث بود ، اما به نظر می رسید که پس از بازی یک شب طولانی به یاد داشته باشید.

Fort Zumwalt South 2023 به پروژه پیراهن های ارشد خود اختصاص داده شده است به یاد سپاه دریایی جارد اشمیتز ، که در افغانستان درگذشت. Schmitz 2019 Ft بود. زوموالت جنوبی فارغ التحصیل شد.

فروش پیراهن به مبلغ 30،000 دلار به پدر اشمیتز به عنوان صندوق یادبود جارد اشمیتز Lance Corporal تعلق می گیرد.

سپاه تفنگداران قبل از بازی رنگ ها را ارائه می دهند و 1000 تماشاگر اول پرچم های کوچک آمریکا را دریافت می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید