پایان تیرماه آخرین مهلت تسلیم الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی


ابراهیم قلی زاده اظهار داشت: اخذ اظهارنامه مالیاتی از مودیان استان اردبیل از خرداد ماه آغاز شده و این روند تا ۱۵ تیرماه ادامه دارد.

ابراهیم قلی زاده

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل از افزایش ۲ هزار اظهارنامه مالیاتی و دریافت الکترونیکی آنها خبر داد.

ابراهیم قلی زاده اظهار داشت: اخذ اظهارنامه مالیاتی از مودیان استان اردبیل از خرداد ماه آغاز شده و این روند تا ۱۵ تیرماه ادامه دارد.

وی افزود: تاکنون مودیان استان اردبیل ۵۰ هزار اظهارنامه مالیاتی را به صورت الکترونیکی و اینترنتی تسلیم کرده اند که نشان از مشارکت مودیان در این حوزه دارد.

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل با بیان اینکه این تعداد اظهارنامه در سال ۹۹ حدود ۴۷ هزار اظهارنامه بوده است، تصریح کرد: قطعا تا ۱۵ تیرماه خواهد بود. تعداد دوباره افزایش خواهد یافت.

قلی زاده افزود: مودیان تا ۱۵ تیرماه فرصت دارند نسبت به ارائه اظهارنامه یا اظهار نظر در خصوص ماده ۱۰۰ اقدام کنند تا به صورت الکترونیکی بررسی و تایید و به عنوان اظهارنامه نهایی پرداخت شود.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود خاطرنشان کرد: در سطح استان مشارکت مودیان در سال های اخیر بسیار مطلوب و مناسب بوده است و همچنان در تلاش هستیم تا راهکارهای قانونی برای پرداخت مالیات های کمکی برای مودیان ارائه شود.

قلی زاده افزود: در سال جاری نیز شرایط مناسبی برای پرداخت مالیات برای اصناف در نظر گرفته شده است که در جلسه با اتاق اصناف راهکارهای مناسبی در این زمینه پیش بینی شده است، اما انتظار داریم آن دسته از اصناف که اظهارنامه مالیاتی ارائه نکرده اند به این چرخه در اسرع وقت.” مشارکت بیشتر

وی گفت: سهم استان ها از بخش مالی باید سالانه تعیین شود و هم اکنون این سهم به صورت ماهانه به استان ها ابلاغ می شود که امسال نسبت به سال قبل ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد نشان می دهد.

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل همچنین در خصوص اخذ مالیات از خانه های خالی و خودروهای لوکس ادامه داد: پیامکی برای صاحبان این خانه ها و خودروها ارسال شده است و قطعا با حمایت نظام مالیاتی کشور این کار انجام می شود. برای صاحبان خانه های خالی و ماشین های لوکس.

ابراهیم قلی زاده: پایان تیرماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی است

پایان تیرماه آخرین مهلت تسلیم الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی