وزیر ارتباطات: تا پایان دولت سرعت اینترنت صدها برابر خواهد شد
یکی از طرح های اساسی افزایش سرعت اینترنت که در این وزارتخانه در حال پیگیری است، طرح «روشنایی فیبر نوری منازل و مشاغل» است که با هدف تامین ۸۰ درصد خانوارهای دنیا تا پایان سال دولت به این فناوری جدید دسترسی خواهد داشت.