وزارت بهداشت: ایران رتبه چهارم تولید علم طب سنتی در جهان را دارد
مدیرکل دفتر طب ایرانی و معاونت درمان وزارت بهداشت: ۱۱ منطقه از ۱۳ منطقه مختلف دنیا و بیش از ۲۳۰۰ گونه گیاه دارویی در کشور داریم و سرمایه گذاری بیشتری در این زمینه نیاز است. گردشگری غذای سالم موضوعی مهم و طب ایرانی از اهداف این گفتمان محسوب می شود.