وزارت امور خارجه: آمریکا می خواهد به رژیم صهیونیستی تنفس مصنوعی بدهد
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: اینکه آمریکا بدون درک درست از واقعیت های منطقه چنین موضوعاتی را صرفا با هدف ایران هراسی و اختلاف بین کشورهای منطقه مطرح و دنبال می کند، نشان می دهد که آنچه برای کشورهای منطقه اهمیت دارد. آمریکا منافع نامشروع این کشور است و به آن نفسی بدهید.» ساختگی برای رژیم صهیونیستی در منطقه است.