وزارت امور خارجه آمادگی دارد همکاری با یونسکو را ارتقا دهد – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مجیدی دبیرکل انجمن مجالس آسیایی APA و مدیرعامل انجمن ایران برای همکاری با یونسکو با حسین حسین دیدار کرد. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه درباره آخرین اقدامات دبیرخانه آپا و دستور کار جلسات آتی مجلس اظهار نظر کرد.

وی همچنین دیدگاه ها و نظرات خود را در خصوص همکاری در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری غنی کشورمان با یونسکو ارائه کرد.

امیر عبداللهیان همچنین در این دیدار با توجه به تمدن کهن، تنوع، وسعت و ثروت کشورمان در زمینه میراث ارزشمند فرهنگی و گردشگری، تمایل وزارت امور خارجه برای تقویت همکاری‌ها با بخش‌ها و سازوکارهای فرهنگی بین بین المللی تمرکز بر امور فرهنگی از جمله یونسکو.

وزیر امور خارجه با اشاره به نقش رهبری شورای اسلامی در مجامع جهانی، اسلامی و آسیایی، از توجه محمدباقر قالیباف رئیس شورای اسلامی و نمایندگان دیپلماسی پارلمانی مجلس قدردانی کرد.

امیر عبداللهیان وی دیپلماسی پارلمانی را شتاب دهنده و مکمل دیپلماسی دولتی دانست.