وزارت اطلاعات: تمامی اعضای شبکه تروریستی مرتبط با تجزیه طلبان شمال غرب کشور دستگیر شدند
وی در روزهای اخیر با یک سلسله عملیات هوشمندانه و ضربات برق آسا توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) مواجه شد و ضمن دستگیری هر ده نفر، کلیه اقلام پیشرفته فنی و ارتباطی سلاح های هسته ای و محموله های جنگی از جمله انواع سلاح های انفرادی، نارنجک های RPG، TNT و مهمات. همراه آنها ضبط شد.