ورود ۲۰ لکوموتیو جدید به ناوگان ریلی کشور – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، سید میعاد صالحی مدیرعامل این شرکت است مسیر آهن در توییت جزئیات یادداشت تفاهم شرکت راه آهن فولاد مبارکه این خبر را اعلام کرد.

تحویل ۲۰ لوکوموتیو جدید ساخت محلی با ارزش ، میلیارد تومان و تامین اعتبار برای تعمیر تعدادی از لکوموتیوهای متوقف شده توسط فولاد مبارکه از جمله مفاد این قرارداد است.

افزایش ظرفیت حمل مواد اولیه فولاد مبارکه از معادن سنگان و چادرملو نیز یک تعهد است. مسیر آهن در این یادداشت تفاهم است.