هیأت نظارت مجلس در جلسه آینده درباره شکایت فرجا از ۴ نماینده تصمیم گیری می کند.


در جلسه آتی هیات نظارت که هفته بعد از مخالفت نمایندگان با حوزه های انتخابیه برگزار می شود، درباره شکایت فرجا از چهار نماینده مجلس تصمیم گیری می شود.

عیسی غضنفرآبادی در گفت وگو با ایسنا، درباره روند رسیدگی به شکایت فرماندهی انتظامی (فرجا) از چهار نماینده مجلس در کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان، اظهار کرد: در جلسه ای که در این خصوص برگزار شد، فرجا گفت: که شکایتی نداریم.» گفت: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در مورد چهار نماینده مجلس تصمیم می گیرد که آیا فرجا شکایت کرده یا نه.

وی در پاسخ به این سوال که در صورت عدم شکایت از نماینده، آیا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان می تواند به موضوع تخلفات نمایندگان رسیدگی کند؟ وی گفت: بله در آیین نامه هیأت نظارت آمده است که اگر هیأت به هر نحوی موضوعی را تشخیص دهد، می تواند سریعاً وارد شده و به موضوع رسیدگی کند.

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس یا با اشاره به حضور چهار نماینده در جلسه هیات نظارت افزود: آقایان در جلسه آمدند و توضیحات خود را دادند اما هیات رئیسه هنوز تصمیمی در این باره نگرفته است. آنها امیدواریم در جلسه بعدی هیات نظارت در این خصوص تصمیم گیری شود.

غضنفرآبادی درباره زمان تشکیل جلسه بعدی کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس نیز اظهار داشت: جلسه بعدی این کمیته در هفته پس از مخالفت نمایندگان با حوزه های انتخابیه برگزار می شود.

به گزارش ایسنا، سردار حسین اشتری فرمانده فراجا اواخر مهرماه امسال با ارسال نامه ای به شورای اسلامی از چهار نماینده مجلس به نام های مسعود بیزیکیان نماینده تبریز، جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مجلس شکایت کرد. تایباد، معین الدین سعیدی نماینده چابهار و مسعود فرشادان نماینده سنندج. به گفته رحیمی جهان آبادی، فرمانده فراجا نظر این نمایندگان در مورد فوت خانم مهسا امینی و گشت اسکورت را دلیل شکایت از نمایندگان این افراد اعلام کرده بود.