هشدار به هواپیمایی آتا برای فروش بیش از حد
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در پایان از مسافران خواست در صورت عدم دریافت وجه به سازمان هواپیمایی کشوری اطلاع دهند و مدارک خود را در سامانه حقوق مسافر پورتال این سازمان به نشانی www.caa.gov.ir بارگذاری کنند تا نسبت به دریافت وجه اقدام کنند. اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.