هدیه به روزنامه نگار چگونه باید باشد؟


مناسبت های مختلف مانند روز خبرنگار و برگزاری نشست های خبری بهانه ای برای خرید هدایا و هدیه دادن به خبرنگاران است.

گزارشگر اخبار
هدیه به روزنامه نگار نباید راهی برای پرداخت رشوه باشد.

هدیه به خبرنگار نباید ارزش مالی داشته باشد. یعنی هدیه نباید قیمت یا ارزشی بالاتر از حد متعارف داشته باشد یا قابل تبدیل به پول باشد.

هدیه به خبرنگار می تواند ارزش معنوی داشته باشد.

هدیه به خبرنگار نباید در ازای انجام کاری خاص یا قول دادن به انجام کاری خاص باشد.

بهتر است به خبرنگاران یک یادگاری بدهید.

مثال: هدیه دادن خودکار طلا به خبرنگار از مصادیق رشوه است زیرا می توان آن را به پول تبدیل کرد و قیمت و ارزش آن بالاتر از خودکار معمولی است، اما هدیه خودکار معمولی یا هدیه خودکار با نام شرکت یا مؤسسه اهدایی که بر روی آن حک شده یا کتابی با امضای اهداکننده. نمونه آن هدیه غیر رشوه است.

منظور از ارزش معنوی این است که یک شخصیت معروف یا برجسته چیزی یا اثری را ترسیم کرده و می دهد. این اثر شاید به خودی خود ارزش مالی بالایی نداشته باشد اما به دلیل امضای صاحب اثر مانند هنرمند یا سیاستمدار برجسته ارزش معنوی دارد.

نکته ۱: در روزنامه نگاری انعام پرداخت نمی شود. هدیه به روزنامه نگار انعام نیست. در برخی مشاغل، درآمد انعام بخشی از درآمد فرد در این شغل محسوب می شود. روزنامه نگاری جزو این مشاغل نیست.

تبصره ۲: هدیه به خبرنگار نمی تواند به عنوان کمک هزینه یا جایگزین حقوق ناچیز خبرنگار باشد. در نظر گرفته نشده و نباید هدیه خبرنگاری برای جبران حقوق کم خبرنگار باشد.

نکته ۳: «کوپن هدیه» هدیه مناسب روز خبرنگار نیست.

تبصره ۴: هدایای مالی موجب تنزل حیثیت و مقام و منزلت خبرنگار می شود.

هدیه به روزنامه نگار چگونه باید باشد؟

هدیه به روزنامه نگار چگونه باید باشد؟