“نیلز بور”؛ از دروازه بانی فوتبال تا مکانیک کوانتومی و در نهایت بمب اتم!
وقتی بور این خبر را شنید، فوراً اهمیت وحشتناک شکستن اتم و انرژی فوق العاده ای را که آزاد می کرد، درک کرد. در همان سال به آمریکا رفت و به «انیشتین» هشدار داد که آلمان نازی دانش نظری لازم برای شروع تحقیقات برای ساخت بمب اتمی را دارد. اینشتین موضوع را به “آیزنهاور” رئیس جمهور ایالات متحده اطلاع داد و او نیز دستور داد که پروژه منهتن آغاز شود تا ایالات متحده اولین کشور صاحب بمب اتمی باشد.