نوستالژی دهه ۱۹۷۰ و مبارزه طبقه متوسط ​​امروز برای بقا
«هموطن» به خاطر نام غلامحسین کرباسچی و خاطره روزنامه همشهری بیش از آن که یادآور «جامعه» و «سلام» دهه ۷۰ باشد، نوستالژی دهه ۷۰ را با خود به همراه دارد. در آن دهه، طبقه متوسط ​​زنده و فعال بود و به سختی برای بقا مثل الان مبارزه نمی کرد. جدا از روزنامه ها، دهه ۱۹۷۰ را می توان به عنوان “ساعت خوش” توصیف کرد. دهه ای با سال های خوب و بد. یک روز از آنها تمجید می کردند و روز دیگر سرزنش می شدند و این درگیری در همه جبهه ها بود