نمونه متن آگهی برگ سبز گم شده ماشین


نمونه متن آگهی برگ سبز گم شده ماشین

ورود به سیستم


برگ سبز ماشین…………. مدل مد …………. با ثبت …………….. رنگی……….. با شماره موتور ………….. و شماره شاسی …………… متعلق به آقای/خانم. ……….. به شماره ملی …………………………………………………………….. فرزند ……… مفقود شده و اعتبار خود را از دست داده است.

جهت سفارش آگهی بدون مراجعه حضوری با شماره ۰۹۱۲۱۳۹۱۸۲۲ تماس حاصل فرمایید تا آگهی گمشده شما با اولویت در روزنامه کثیرالانتشار سراسری چاپ و در اولین فرصت به دست شما برسد.

اطلاعات

بیشتر در مورد آن اینجا بخوانید:

نمونه متن آگهی برگ سبز گم شده ماشین