نماینده مجلس: اگر ۲۰ روز واردات نباشد، ذخایر استراتژیک کشور به صفر می رسد/ در صورت ادامه وضعیت کالاهای اساسی، وزیر کشاورزی را مقصر می دانیم.
عضوکمیسیون کشاورزی مجلس: ذخیره استراتژیک نداریم طبق قانون باید حداقل ۶ ماه ذخیره کالاهای اساسی مانند آرد، گندم، روغن، برنج و شکر داشته باشیم. اما موجودی آنها به ۲۰ روز نمی رسد، یعنی اگر تا ۲۰ روز واردات انجام نشود، موجودی کالاهای اساسی کشور به صفر می رسد.