نمایشگاه خودرو چاق ۱۳ در مشگین شهر


۱۳ نمایشگاه عرضه خودرو با توجه به مطالبات مردمی و احداث پاسگاه تعطیل شد.

نمایشگاه خودرو چاق 13 در مشگین شهر

وضعیت جاده های مشگین شهر چطوره؟؟

سرهنگ سید حجت فتاحی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل گفت: با توجه به مطالبه مردمی برای ساماندهی جلوی نمایشگاه های خودرو که با تخلفات رانندگی از جمله توقف عمودی، دوبله و توقف در پیاده رو، مانع ایجاد می شود و تردد را مختل می کند. توسط هیئت مدیره بودند و قبلاً اخطارها و اخطارهای قانع کننده ای دریافت کرده بودند، اما غرفه داران که به اخطار پلیس توجهی نکردند، در محل و پس از بازرسی میدانی از ۱۳ نمایشگاه عادی، تیمی تلفیقی تشکیل دادند. تخلف باعث نارضایتی مردم شده بود. بودند و مهر و موم شدند.