نقش مهم بیمه در توسعه استان های کم برخوردار


به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، سید حمید عاملی امشب در دیدار با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بیمه ایران اظهار داشت: شرکت های بیمه برای کاهش فاصله بین استان های ثروتمند و فقیر، می توانند نقش مهم و مهمی در کمک به بیمه ایران ایفا کنند. دولت و در این راستا بیمه ایران تأثیر و نقش مهمی دارد.

وی افزود: استان اردبیل یکی از استان های کم برخوردار کشور به شمار می رود و در چند حوزه این استان در رتبه پایین تری نسبت به سایر استان ها قرار دارد.

استان اردبیل نیازمند توجه ویژه برای رفع نواقص است

استاندار اردبیل ادامه داد: زیرساخت های استان اردبیل از نظر حمل و نقل، آب، برق و گاز نیازمند اقدامات ویژه و اساسی برای رفع مشکلات فعلی و آتی استان در حوزه های مذکور است، پروژه هایی در حال انجام است. برای این امر و اجرای برخی پروژه های دیگر نیز برنامه ریزی شده است.

امالی تصریح کرد: یکی از برنامه های اصلی دولت سیزدهم کاهش فاصله قابل توجه استان های غنی و فقیر بود و در این زمینه استان اردبیل نیازمند توجه ویژه و اساسی برای رفع نواقص موجود است.

انتهای پیام/۳۷۲۷/
این مقاله را در صفحه اول پیشنهاد دهید