You are currently viewing نقش سبک زندگی سالم در پیشگیری از سرطان ؛  کم خونی و یبوست ؛ شیوه زندگی ؛  سیگار کشیدن؛  رژیم غذایی و ورزش نقش مهمی نسبت به عوامل ژنتیکی ایجاد کننده سرطان دارند.  دارای  کم خونی ؛  دوم شهریور ، با سخنرانی دکتر کلاهدوزان در مورد یبوست.  سهشنبه  اطلاعات کافی را در ساعت 9 شب دریافت کنید.

نقش سبک زندگی سالم در پیشگیری از سرطان ؛ کم خونی و یبوست ؛ شیوه زندگی ؛ سیگار کشیدن؛ رژیم غذایی و ورزش نقش مهمی نسبت به عوامل ژنتیکی ایجاد کننده سرطان دارند. دارای کم خونی ؛ دوم شهریور ، با سخنرانی دکتر کلاهدوزان در مورد یبوست. سهشنبه اطلاعات کافی را در ساعت 9 شب دریافت کنید.


۶ ۶ ،

خرید سالم

۱۷ ۱۷ ،

سبک زندگی؛ سیگار کشیدن؛ رژیم غذایی و ورزش
مهمتر از عوامل ژنتیکی که باعث سرطان می شوند
مسئول هستند

سرطان درباره نقش کم خونی و یبوست در پیشگیری از شیوه زندگی سالم اطلاعات کافی کسب کنید
سهشنبه11 د ساعت ساعت 9 شب

با سخنرانی دکتر کلاهدوزان
پیوند شماره را دریافت کنید 09160358760در واتساپ پیام دهید

دیدگاهتان را بنویسید