نشست “جنبش اجتماعی زنان و اعتراضات” برگزار می شود – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، کانون اندیشه جوان امروز دوشنبه ۱۸ آبان ماه در دومین نشست از سری جدید نشست های کرسی آزاد اندیشی تحت عنوان سلسله نشست های مراکه به موضوع «جنبش و اعتراضات زنان اجتماعی» می پردازد. .

فصل اول برنامه گفتگو به اعتراضات اخیر جامعه ایران اختصاص دارد تا زوایای پیدا و پنهان حوادث اخیر جامعه بدون توجه به احساسات و اقدامات زودگذر و راهکارهای دانشگاهیان مورد بررسی، نقد و بررسی قرار گیرد. و جامعه فکری ارائه می شود.

در دومین نشست این فصل، امروز دوشنبه ۱۸ آبان ساعت ۱۵، آروین، عضو هیئت علمی جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس و ابوالفضل اقبالی، پژوهشگر مطالعات جنسیت و خانواده به گفتگو خواهند پرداخت. .

این گفتگوها همچنین از صفحه کانون جوان اندیشه به آدرس @canoon_org_ به صورت زنده پخش خواهد شد.