نجات نفس گیر کودک از سیل امروز یاسوج (فیلم)
علیرغم تمامی اقدامات پیش بینی شده، سیل شهر یاسوج را فرا گرفت. در چندین منطقه مردم به کمک آمدند و افراد گرفتار در سیل را نجات دادند. به چندین پاساژ و صنف نیز خسارت وارد شده است. محوطه معابر پوشیده از آب است. در حال حاضر راه صدها روستا و مناطق عشایری مسدود است. هلال احمر از کمک رسانی به سیل زدگان خبر داده است. ویدئوی مهر لحظات نفس گیر نجات کودک از خودرو در جریان شدید آب را نشان می دهد.