مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا ۱۵ تیرماه تمدید شد
مدیرکل امور مالیاتی استان البرز: با توجه به اینکه ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ و تشکیل اظهارنامه مالیاتی ۱۴۰۰ نسبت به سال های گذشته تخصصی شده است، جهت هماهنگی بیشتر با اتاق اصناف و مالکان و کارآفرینان، مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه پانزده روز است. ارتفاع تا ۱۵ جولای ۱۴۰۱ تمدید شد.