مهدوی دامغانی; محاکمه ادیب، فقیه و استاد در دادگاه انقلاب
یادداشتی به بهانه مرگ مهدوی دامغانی در آمریکا در سن ۹۵ سالگی. او وارد بحث های حقوقی شد و در نهایت دستور تبرئه او را صادر کرد…